Tarihler


Ders Kayıt İşlemleri ile İlgili Tarihler

 

Önlisans ve Lisans Programları

 

Öğrenci Öğretim Ücreti Yatırma Süresi                 :29 Ocak- 2 Şubat 2018

Öğrenci Ders Kaydı Tarihleri                                    :29 Ocak- 2 Şubat 2018

Danışman Onay Süresi / Kesin Kayıt                      :30 Ocak- 9 Şubat 2018

Öğrenci Ders Kaydı Ekle / Bırak                               :5- 7 Şubat 2018

Ders Kayıtlarının İnteraktif İlanı ve İtirazlar           :12-13 Şubat 2018

Mazereti ile Ders Kayıt İşlemleri                               :8- 16 Şubat 2018

Derslerin Başlangıcı                                                    :5 Şubat 2018

 

 

     © 2018 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı