Tarihler


Ders Kayıt İşlemleri ile İlgili Tarihler

 

Önlisans ve Lisans Programları

 

Öğrenci Öğretim Ücreti Yatırma Süresi                :18-22 Eylül 2017

Öğrenci Ders Kaydı Tarihleri                                    :18-22 Eylül 2017

Danışman Onay Süresi / Kesin Kayıt                      :19-29 Eylül 2017

Öğrenci Ders Kaydı Ekle / Bırak                               :25-27 Eylül 2017

Ders Kayıtlarının İnteraktif İlanı ve İtirazlar           :2-3 Ekim 2017

Mazereti ile Ders Kayıt İşlemleri                               :28 Eylül-6 Ekim 2017

Derslerin Başlangıcı                                                    :25 Eylül 2017

 

 

     © 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı