Genel Bilgiler

 

“Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2016-2017 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde kontenjanı sağlaması halinde dersler açılacaktır.

>> 28 Haziran - 05 Temmuz 2017 >> Kayıt İşlemleri

>> 28 Haziran - 05 Temmuz 2017 >> Harç Yatırma

>> 06-07 Temmuz 2017 >> Ders Ekleme ve Ücret Yatırma

  NOT: Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

Örnek: MF107 kodlu dersin T=5 – U=0 – L=0 ders saati toplamı T+U+L=5 şeklinde hesaplanır. Haftalık ders saati 5 olan dersin normal dönemdeki ders yükü 5x14=70 şeklindedir. Yaz Dönemi 7 haftadan oluştuğundan aynı dersin yaz dönemindeki haftalık ders yükü 70/7=10 şeklinde hesaplanır. Kırk saat limiti aşıldığı zaman sistem tarafından azami ders saatinin aşıldığına dair uyarı alacaksınız.

 

     © 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı