Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri

 

Yaz Dönemi Diğer Üniversitelerden Ders Alma İşlemleri 

        “Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2016-2017 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde diğer üniversitelerden ders alınabilecektir.

  Üniversitemizde eğitimine devam eden öğrencilerden diğer üniversitelerin yaz döneminde ders almak isteyenler Fakülte/MYO bölüm başkanlıklarına (Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği Madde 7/2 ) aşağıdaki evraklar ile beraber başvuru yapması gerekmektedir.

           1- Dilekçe

           2- Almak istediği derslerin içerikleri

 

     © 2017 Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı