MYO'da Program, Fakülte ile Yüksekokul‘da Bölüm Kurulması

1.    Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu adı

 

 

2.    Programın/Bölümün Adı (Önlisansta Program, lisansta Bölüm adı)

 

 

 

3.    Programın/Bölümün Açılmasına İlişkin Kısa Gerekçe

 

 

4.    Program/Bölüm Uygulama İçeriyor mu? (Cevabınız Evet ise Protokolde yazıya eklenmelidir.)

                / 

Cevabınız Evet ise Uygulama nerede yapılacak?

Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi

               

Afiliye Hastane

               

Devlet Hastanesi

               

Özel Hastane

 

Üniversiteye Ait Teknokent

 

Uygulama Okulu

 

OSB (*)

 

Sanayi Sitesi

 

Fabrika

 

Atölye

 

Kamu Kurumu

 

İşletme

 

ARGE Merkezi

 

Diğer (**)

 


Uygulamaya ait açıklamanızı belirtiniz.

           

           (**)OSB seçeneği işaretlendi ise;  OSB’de çalışan sayısı:       Sanayi Sitesinde çalışan sayısı: 

           (**) Diğer seçeneği işaretlendi ise açıklamanızı belirtiniz.

          

        5.  Program/Bölüm Uygulama İçeriyor ise ek yatırım gerekiyor mu?

            / 

Cevabınız Evet ise; Ek Yatırım Yaklaşık Maliyetini belirtiniz.

 

 

Notlar:

1-Program/Bölüm açma taleplerinde doluluk oranlarının en az %90 olması gerekmektedir. Doluluk oranı %90’nın altında olan Bölüm/Program açma taleplerinde ayrıca gerekçe belirtilmelidir.

2-Programın/Bölümün Açılmasına İlişkin detaylı gerekçe ayrıca kurul kararına eklenmelidir.

3-Bölüm/Program uygulama içeriyorsa, uygulamaya ait Uygulama Protokolü dosyaya eklenecektir.