Anasayfa

     

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 21.09.2017 -

27.09.2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptıracaklardır.

ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

»     Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, sadece noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.

»         Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

»         Zamanında kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

»        Belgelerinin asılları veya noter onaylı tasdikleri ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

        2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur© 2018 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı