Gerekli Belgeler

 

Kayıt İçin Getirilmesi Gereken Evraklar* Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

* Başarı Durum Belgesi (Transkript)

* 1 adet vesikalık fotoğraf

* Dekont (Programa ait toplam ücret 763,50 TL’dir. Bu ücretin 250 TL’lik kısmı materyal ücreti, 513,50 TL'lik kısmı ise öğrenim ücretidir. Öğrencilerin kayıt esnasında TR850001200925400004000012 IBAN numaralı Halkbank hesabına T.C. Kimlik numarası ile 763,50 TL'lik ücreti yatırmaları gerekmektedir. ) Dekont sadece Uzaktan Öğretim İLİTAM Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden talep edilecektir.

* Kimlik belgesi fotokopisi


*Kayıt işlemleri 13-20 Eylül 2018 tarihleri arasında şahsen veya vekaleten Dede Korkut Külliyesi İlahiyat Fakültesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu zemin katında bulunan kayıt bürosunda yapılacaktır.

 


 

 

     © 2018 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı