Genel Bilgiler


   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş İlanı

- Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (ÖSYS Puanı) ve  GANO ( Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)   ile öğrenci alınacaktır

- Üniversitemize Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile başvuru yapacak öğrencilerin Genel Ağırlıklı Not Ortalamalarının (GANO) 4 üzerinden en az 2,29 ya da 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

- Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkından bir defa faydalanabilmekte olup daha önce bu hakkını kullanan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yaptıktan sonra eski Üniversitelerine geri dönme hakları bulunmaktadır.

- Yurt dışında okuyup yatay geçiş imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin ayrıca aşağıda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.  

       Kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin https://denklik.yok.gov.tr/ internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

       Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için ilgili puan türünde 150 veya daha fazla, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

Değerlendirmeye alınacak sınav türleri;

- SAT 1 (Minimum 1000 puan)

- ACT (Minimum 21 Puan)

- Abitur (Maksimum 4 puan)

- Fransız Bakaloryası (Minimum 12 Puan)

- GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 dersten A)

- Uluslararası Bakalorya (Minimum 30 Diploma Notu)

 


 

 

     © 2019 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı