Başarı Notu (GANO) ile Yatay Geçiş İşlemleri ile ilgili Genel Bilgiler


   2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Gano ile Yatay Geçiş İlanı

- Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında  Başarı Notu (GANO) ile öğrenci alınacaktır

- Üniversitemize Not Ortalaması ile başvuru yapacak öğrencilerin ortalamasının 4 üzerinden en az 2,29 ya da 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

       Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin aşağıda yer alan maddelerden en az birini sağlamaları gerekmektedir;
1- Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için ilgili puan türünde 150 veya daha fazla, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları,
2- ÖSYS’ye muadil aşağıda yer alan sınavlardan herhangi birinde istenilen puana sahip olmaları,

Değerlendirmeye alınacak sınav türleri;

- SAT 1 (Minimum 1000 puan)

- ACT (Minimum 21 Puan)

- Abitur (Maksimum 4 puan)

- Fransız Bakaloryası (Minimum 12 Puan)

- GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 dersten A)

- Uluslararası Bakalorya (Minimum 30 Diploma Notu)

3- Uluslararası Sıralama Kuruluşları tarafından yapılan Dünya Üniversiteler sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarında kayıtlı olunması

Kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin https://denklik.yok.gov.tr/ internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerde eğitim alan öğrenciler 2. ve 3. sınıf kontenjanlarına, diğer ülkelerde yer alan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelerde eğitim alan öğrenciler ise 1,2,3 ve 4. sınıf kontenjanlarına başvuru yapabilirler.


Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız.

 

 

     © 2020 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı