Mevzuat


Değerlendirmeler aşağıda yer alan mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

- Bayburt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

- Bayburt Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi tıklayınız.

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.


 

 

     © 2019 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı