Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İşlemleri için Genel Bilgiler


   2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İlanı

- Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (ÖSYS Puanı)  ile öğrenci alınacaktır.

- Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş hakkından bir defa faydalanabilmekte olup daha önce bu hakkını kullanan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yaptıktan sonra eski Üniversitelerine geri dönme hakları bulunmaktadır.

 


 

 

     © 2020 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı