Ders Kaydı


  

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ilk yarıyıllarındaki ders kayıt işlemleri ilgili Fakülte/YO/MYO Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Sonraki dönemlerde öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kayıt işlemi yapılacaktır.

     © 2019 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı