Muafiyet


  

Daha önce öğrenim gördüğünüz Üniversitede almış olduğunuz derslere ait başarı durum belgeleri (Transkript) ve ders içerikleri  ilgili Fakülte/YO/MYO Yönetim Kurulu tarafından Bayburt Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirildikten sonra intibak ettirildiğiniz sınıf/yarıyıl, muaf olacağınız dersler ve intibak ettirildiğiniz yarıyılda almanız gereken dersler belirlenecektir. Muaf tutulduğunuz dersler ile ilgili harfli başarı notları sisteme işlenecek ve bu dersler ortalamaya katılacaktır.


 

 

     © 2018 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı