Muafiyet


  

Daha önce öğrenim gördüğünüz Üniversitede almış olduğunuz derslere ait başarı durum belgeleri (Transkript) ve ders içerikleri  ilgili Fakülte/YO/MYO Yönetim Kurulu tarafından Bayburt Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirildikten sonra intibak ettirildiğiniz sınıf/yarıyıl, muaf olacağınız dersler ve intibak ettirildiğiniz yarıyılda almanız gereken dersler belirlenecektir. Muaf tutulduğunuz dersler ile ilgili harfli başarı notları sisteme işlenecek ve bu dersler ortalamaya katılacaktır.

Muafiyet dilekçesi ile kaydolacağınız birime başvuru yapabilirsiniz.


 

 

     © 2019 Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı