Genel Bilgiler

 

“Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2017-2018 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde kontenjanı sağlaması halinde dersler açılacaktır.

>> 4 Haziran - 13 Haziran 2018 >> Kayıt İşlemleri

>> 4 Haziran - 13 Haziran 2018 >> Ücret Yatırma

>> 18-22 Haziran 2018 >> Ders Ekleme ve Ücret Yatırma

  NOT: Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

Örnek: MF107 kodlu dersin T=5 – U=0 – L=0 ders saati toplamı T+U+L=5 şeklinde hesaplanır. Haftalık ders saati 5 olan dersin normal dönemdeki ders yükü 5x14=70 şeklindedir. Yaz Dönemi 7 haftadan oluştuğundan aynı dersin yaz dönemindeki haftalık ders yükü 70/7=10 şeklinde hesaplanır. Kırk saat limiti aşıldığı zaman sistem tarafından azami ders saatinin aşıldığına dair uyarı alacaksınız.