Genel Bilgiler

 

Yaz öğretimi ile öğrencilerimizin Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından misafir öğrenci statüsünde yararlandırmak amacıyla yapılan öğretimdir.
Hangi derslerin açılacağı “Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” uyarınca 2018-2019 Eğitim Yılı Yaz Okulu döneminde kontenjanı sağlaması halinde belirlenerek ilan edilecektir.

>> 10 Haziran - 14 Haziran 2019 >> Kayıt İşlemleri

>> 10 Haziran - 14 Haziran 2019 >> Ücret Yatırma

>> 17-19 Haziran 2019 >> Ders Ekleme ve Ücret Yatırma

  NOT: Yaz döneminde bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

Örnek: MF107 kodlu dersin T=5 – U=0 – L=0 ders saati toplamı T+U+L=5 şeklinde hesaplanır. Haftalık ders saati 5 olan dersin normal dönemdeki ders yükü 5x14=70 şeklindedir. Yaz Dönemi 7 haftadan oluştuğundan aynı dersin yaz dönemindeki haftalık ders yükü 70/7=10 şeklinde hesaplanır. Kırk saat limiti aşıldığı zaman sistem tarafından azami ders saatinin aşıldığına dair uyarı alacaksınız.